/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/21/#ubuntu-se.txt

screedoDå är ju frågan hur många av dessa paket har hanterats varsamt av postnord, hur många kunder blir besvikna av att deras paket är sönder, ovarsamt hanterade paket. Postnord ligger inte bra till när det kommer till NKI.07:15
SimonOEfter julhelgen: "Postnord vill be om ursäkt för att så många fått hela paket levererade, vi hade helt enkelt inte tid att spela fotboll med varje paket."07:56
screedoSimonO: Haha, det hade ju varit något.. :D08:07
=== morn is now known as Zooklubba
ZooklubbaHund watt12:30
ZooklubbaHm, försöker de slå sig för bröstet och typ "visa vad vi kan hantera"12:30
Zooklubbaeller försöker de skriva något sådant som typ "tyck synd om oss, det kom för många paket, det är därför ni får era julklappar efter mellandagarna"12:31
Zooklubbamellandagsrea påbörjad idag.15:59
Zooklubba(cdon)15:59
Hundlol16:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!