/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/25/#ubuntu-pk.txt

=== lubmil is now known as lub`
=== lub` is now known as lub`spi
lub`spi!pk17:50
ChanSebalub`spi: już już wykurwiam do kuchni po kawę17:50
lub`spi!dk18:01
ChanSebalub`spi: smacznej kawy! :)18:01
=== lub`spi is now known as lubmil
lubmil.s22:09
ChanSebaSentencja na 360. dzień roku: „Bardziej obawiam się trzech gazet niż stu tysięcy bagnetów. (Napoleon Bonaparte)”22:09
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 360. dzień roku: ?Bardziej obawiam się trzech gazet niż stu tysięcy bagnetów. (Napoleon Bonaparte)?22:09
ChanSebaSaying 360. day of the year: ?More afraid of the three Newspapers than a hundred thousand bayonets. (Napoleon Bonaparte)?22:09
=== tacod_ is now known as tacod
lubmil.t23:02
ChanSebaMon, 26 Dec 2016 00:02:10 CET23:02
lubmil.s23:02
ChanSebaSentencja na 361. dzień roku: „Recesja występuje wtedy, kiedy sąsiad traci pracę. Kryzys - kiedy sami ją tracimy. (Truman)”23:02
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 361. dzień roku: ?Recesja występuje wtedy, kiedy sąsiad traci pracę. Kryzys - kiedy sami ją tracimy. (Truman)?23:02
ChanSebaProverb on 361. day of the year: ?A recession occurs when a neighbor loses his job. Crisis - when they themselves are losing it. (Truman)?23:02
=== lubmilk is now known as lubmil

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!