/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/28/#ubuntu-se.txt

bamsefarlarsemil: Yo12:25
larsemilbamsefar: hej12:26
bamsefarlarsemil: Hur är läget i dalarna?12:26
larsemilbamsefar: inte så snöigt som jag hade velat.12:27
larsemil:)12:27
larsemilbamsefar: i 08-land då?12:27
bamsefarlarsemil: Segt12:27
bamsefarDet är barmark.12:27
larsemilsamma här nästan.12:27
bamsefarBoo12:28
larsemillär dra. hejdå12:36
Zooklubbabarmark ar nice12:43
HundZooklubba: Du kan vara en barmark.16:26
HundÄr det vinter ska det vara vitt på backen.16:26
Hund:P16:26
Zooklubbafuck det. det blir ju slask direkt Hund16:27
Zooklubbamen du är väl en smutsig hund som älskar slask, då kanske du blir renare.16:27
Zooklubbahohoho16:27
HundNu försutsätter jag att det också tillkommer kyla till snön.16:27
Zooklubbatoo much?16:27
Hundlol16:28
HundDu behöver dig ett nyp. :P16:28
UmeaboyHej!17:40
UmeaboyJag har stött på ett litet problem i Virtualbox i 16.10.17:40
UmeaboyProblemet består i att jag installerade (tror att jag gjorde det i och med att jag valde att klicka på USB 2.0-alternativet i Enheter -> USB.17:41
UmeaboyNu kan jag inte få upp någon av menyerna när maskinen är startad.17:42
UmeaboyI virtualbox-fönstret alltså.17:42
UmeaboyJag får fram vilka menyer som finns när jag för muspekaren i listen längst upp när fönstret är föstorat.17:43
Umeaboyförstorat17:43
UmeaboyVad kan jag göra för att kolla vad som gick snett?17:43
UmeaboyVill helst inte starta om installationen av Windows 10 (maskinen i Virtualbox).17:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!