/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/31/#ubuntu-ir.txt

sepehrSallaaam!15:18
M_salam,16:00
M_man  desktop "budegi" ro baraye ubuntu 16.04 nasb kardam, ama ye moshkeli dare va keyboardesh farsi nemishe. mammnoon misham age rahnemayie konid16:03
Ardeshirhmmmm16:14
ArdeshirM_16:15
Ardeshiribus raa nasb konid16:15
ArdeshirM_ jaan "ibus" raa nasb konid: "sudo apt-get install ibus"16:16
Ardeshirsepas baraaye peykarebandiye ibus in dastur raa vared konid: "ibus-setup"16:16
ArdeshirM_ dar safheye pishe roo mitavaanid zabaane Farsi raa be saadegi nasb konid va yek kelid bedaan nesbat dahid (man khodam F2 raa be kaar migiram).16:18
M_mamnoonam ardeshir jan,16:30
M_lotf kardi baradar16:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!