/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/31/#ubuntu-no.txt

=== Mathias changed the topic of #ubuntu-no to: Velkommen til Ubuntu-no || Still spørsmål du lurer på her, men vær tålmodig og vent på svar || Denne kanalen er offentlig logget || For ulogget og uformell prat #ubuntu-no-offtopic || Husk at vi er underlagt Ubuntus regler for oppførsel: http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/conduct || Godt nyttår!

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!