/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/31/#ubuntu-pk.txt

=== lubmil is now known as lub`fryzjer
=== lub`fryzjer is now known as lub`
=== lubmil is now known as lub`
=== lub` is now known as lubmil
lubmil!pk17:48
ChanSebalubmil: już już wykurwiam do kuchni po kawę17:48
lubmil#freenode-newyears17:48
lubmil!dk17:56
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)17:56
lubmil.t23:56
ChanSebaSun, 01 Jan 2017 00:56:33 CET23:56
lubmil.s23:56
ChanSebaSentencja na 1. dzień roku: „Ameryka to wielkie, przyjazne psisko w małym pokoiku. Kiedy tylko machnie ogonem, wywraca krzesła (Jim Jarmusch)”23:56
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 1. dzień roku: ?Ameryka to wielkie, przyjazne psisko w małym pokoiku. Kiedy tylko machnie ogonem, wywraca krzesła (Jim Jarmusch)?23:56
ChanSebaProverb 1. day of the year: ?America is a big, friendly dog in a small room. When only machnie tail, tilt chairs (Jim Jarmusch)?23:56
lubmil.tr :pl :en macha23:57
ChanSebaswinging23:57
lubmil.tr :pl :en machnie23:57
ChanSebamachnie23:57
lubmil.tr :pl :en machać23:57
ChanSebawaving23:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!