/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/01/#ubuntu-se.txt

Apacheztime2.stupi.se verkar ha spårat   #time2.stupi.se  128.138.141.172  2 u  386  128  374    1.577  999.954 925.55800:11
HundSäger du det så. :P00:14
Apachezhttps://www.cloudflarestatus.com/incidents/1fczgjmknplp   Some DNS lookups causing 5xx errors due to leap second bug06:11
Apachez*gäääääsp*11:49
Apacheznyårskonsert på svt2, hemmabioanläggningen får motionerna ;)11:49
Apachezooh snart redetzky marchen... hoppas grannarna uppskattar klassisk musik på nyårsdagsmorgonen lika mycket som jag? ;-) *höjer volymen ytterligare några steg*12:29
Apachezförsta 13:37 i år ;)12:37
HundNågon som har tråkigt märker jag. :P15:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!