/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/02/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger3jeg installerede ubuntu og slettede windows, nar installationen er færdig og computeren genstarter, så starter ubuntu ikke, har prøvet at ændre boot række i BIOS, og nu da windows er slettet og ubuntu ikke duer (vil ikke starte ordenligt) så er der ikke noget OS på min com,19:18
Ubuntubruger3skal lige siges at når jeg genstarter efter installationen er færdig, så siger den jeg skal installere igen, det bliver den ved med19:19
Ubuntubruger3har prøvet at installere Linuex mint, elemtary, og windows 10 fra usb boot, men intet af ddet vil starte efter installation19:20
Ubuntubruger3HVAD GØR JEG19:20
Ubuntubruger3SPØRGSMÅL19:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!