/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/02/#ubuntu-fi.txt

tjponko kellään äkkiseltään kokemusta sshfs:n käytöstä ilman avaimia? En heti keksinyt mitään muuta ratkaisua automaattiseen mounttaamiseen kuin jonkin "echo 'salakala' | sshfs ... -o password_stdin" -tyyppisen skriptin.11:20
puhuriyksi vaihtoehto on käyttää master-socket vaihtoehtoa, jossa kaikki yhteydet tiettyyn koneeseen käyttävät samaa ssh-yhteyttä, jolloin riittää kun kerran kirjottaa salasanan11:23
puhuritoki sekään ei auta sen kummemmin jos salasanaa ei halua kirjottaa ollenkaan11:23
tjpjoo, ei haluttais kyl mitään interaktioita11:24
puhuriseuraavana tietysti "miksei avainta" (muuta kuin palvelimen pää ei osaa/voi)11:26
tjpjuuri tuo :)11:26
tjp"emme tue"11:26
tjpseuraaavana tietty 'hankimme sitten palvelun toiselta tarjoajalta', mutta kun ei sekään nyt oikein.11:27
puhuritollanen tietty: http://andre.frimberger.de/index.php/linux/reading-ssh-password-from-stdin-the-openssh-5-6p1-compatible-way/ voi antaa jotain vinkkejä jos ei voi käyttää toimivaa systeemiä11:29
puhurimulla on siis .ssh/config:ssa sisältönä tuon komennon tuotos: echo -e 'Host *\nControlMaster auto\nControlPath ~/.ssh/master/%r@%h:%p\n'11:31
puhurija sitten pitää olla .ssh/master -hakemisto. Tuossa voisi käyttää kanssa jotain /run/user/<userid> hakemistoa kanssa koska tuossa voi buutin tai muun yhteydessä jäädä vanhoja töpseleitä auki11:32
tjpjep, kiitos, pitää katsella11:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!