/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/02/#ubuntu-pk.txt

=== lubmil is now known as lub`
lubmil.t23:15
ChanSebaTue, 03 Jan 2017 00:15:52 CET23:15
lubmil.s23:15
ChanSebaSentencja na 3. dzień roku: „Nie uważałeś, jak robisz, więc rób jak uważasz (Ludwik Puget, na pytanie syna, co robić z niechcianą ciążą)”23:16
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 3. dzień roku: ?Nie uważałeś, jak robisz, więc rób jak uważasz (Ludwik Puget, na pytanie syna, co robić z niechcianą ciążą)?23:16
ChanSebaSaying for 3. day of the year: ?Do not believe as you do, so do as you see fit (Louis Puget, the son's question of what to do with an unwanted pregnancy)?23:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!