/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/03/#ubuntu-pl.txt

oOoCześć. Wiecie może, jak uruchomić terminal z uruchomionym programem terminalowym? Próbuję zrobić skrót, który uruchomi terminal a w nim Mutta.12:52
Ashirenczyli po prostu progam w terminalu?12:56
oOoAshiren: tak12:57
gjmgnome-terminal -e "bash -c cośtam"12:58
gjmChyba.12:58
BlessJahto zalezy od terminala, taki gnome-terminal ma na przykład flagę -e12:58
oOolxterminal12:58
BlessJahman lxterminal12:58
gjmTrochę to.12:58
oOogjm: dzięki, działa:)12:59
mati75Bodzioslaw: ^13:03
=== mateusz is now known as Guest28928
=== gjm is now known as InternetExplorer
=== InternetExplorer is now known as gjm

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!