/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/03/#ubuntu-se.txt

coffeTjo  jag har sedan uppgraderingen ett fel, när jag botar normalt så kommer jag aldrig till X, den står och blinkar som den försöker startar något.om jag startar i felsäkert läge å failsafe X så startar nvidia drivers men inte mycket mer men med ctrl-c så lämnar jag felsäkert läge å resum boot och då får jag fram X .06:47
Apachezprova avinstallera nvidias drivers11:57
Apachezoch kör på opensås tills du kommer in i x11:57
Apachezsen kan du aktivera senaste på nytt11:58
Apachezvanligt problem med nvidia, det skiter sig med kernelupdates11:58
Apachezsnöchock!18:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!