/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/04/#ubuntu-nl.txt

KebabfishHallo, ondanks de update van de flashplugin werkt deze schijnbaar niet. De plugin is actief, en ook met alle addons functioneert flash niet. Op sites als npo.nl krijg ik ook de melding dat ik flashplayer moet installeren. Dit krijg ik bij de website van adobe te zien:13:08
KebabfishYOUR SYSTEM INFORMATION13:08
KebabfishYour Flash Version 13:08
Kebabfish24.0.0.18613:08
KebabfishYour browser name 13:08
KebabfishFirefox13:08
KebabfishYour Operating System (OS) 13:08
KebabfishLinux13:08
Kebabfishach stom, was wel een plugin. Al gefixed dus13:14
=== JanC is now known as Guest75542
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!