/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/04/#ubuntu-pk.txt

=== lubmil is now known as lub`
lubmil.t23:16
ChanSebaThu, 05 Jan 2017 00:16:39 CET23:16
lubmil.s23:16
ChanSebaSentencja na 5. dzień roku: „Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg istnieje. Jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz nie tracisz nic. (Pascal)”23:16
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 5. dzień roku: ?Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg istnieje. Jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeśli przegrasz nie tracisz nic. (Pascal)?23:16
ChanSebaProverb 5. day of the year: ?Zważmy profit and loss, assuming that God exists. If you win, you will receive everything; if you lose you lose nothing. (Pascal)?23:16
lubmil.tr :pl :en bzdura23:24
ChanSebanonsense23:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!