/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/05/#ubuntu-nl.txt

=== gianni is now known as Guest48560
=== Guest48560 is now known as tjahneee
TooneUbuntu 16.04. Hoe kan ik te weten komen wat mijn IP-adres is? Heb ik nodig voor het instellen van werkblad op afstand.14:34
Maikelhet interne ip adres?14:34
Maikelof het externe ip adres van je router?14:34
TooneDat weet ik niet. Dat staat niet in de handleiding.14:35
Maikelopen een terminal14:35
Maikeltype in sudo ip a14:35
Maikeldaar staan de ip adressen14:35
TooneOK, bedankt. Zij het dat ie mijn wachtwoorden niet accepteert... Maar dan weet ik in elk geval hoe het moet.14:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!