/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/05/#ubuntu-se.txt

HundHaha04:08
HundMycket tok hittar jag på, men att använda Windows är inte en av dessa påhitt. :D04:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!