/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/06/#ubuntu-pl.txt

dwellerkurwa mać10:05
gjmUUUUUUUU10:05
dwellerups10:05
skrzypO luju, ale mie tu dawno nie było.10:20
gjmZa krótko.10:21
wincyj_xD11:10
Hard_vardgjm:, wincyj_  o/11:40
Hard_vardSkrzyp nawet11:40
Hard_vardWTF?11:40
Hard_vardno nie...11:40
Hard_vardnawet jarzyna1  tu siedzi.11:40
gjmA to akurat można naprawić.11:41
gjmcome at me bro11:41
jarzyna1onet zamkneli11:41
jarzyna1juz pirc im nie wystarcza11:41
wincyj_:D11:41
jarzyna1i na 3nodeprzychdoza11:41
jarzyna1;/11:41
jarzyna1i na 3node przychodza11:41
jarzyna1;/11:41
gjmjarzyna1: Kto?11:41
jarzyna1ten Hard_vard11:42
gjmalso, z tego powodu sobie poszedłem11:42
gjmNo nie.11:42
gjmNo, cośtam, nie.11:42
jarzyna1na pircu też był11:42
Hard_vardJa na pircu jestem cały czas11:42
jarzyna1i nawet bana na paru kanalach wyrwał xD11:42
Hard_vardja?11:42
=== jarzyna1 is now known as jarzyna
jarzynaa nie? xD11:42
Hard_vardz abuse mnie makler wyrzucił bo hasła nie znam :D11:43
jarzynaHard_vard: a to może cię z kims mylę :D11:43
jarzynaostatnio na pircu sporo spamerow;c11:43
Hard_vardNie, nie.11:43
Hard_vardJa to grzeczny jestem Panie.11:43
jarzynaHard_vard: a Ciebie pierwszy raz na sieci widziałem 3dni temu jakoś na #ppp11:43
Hard_vard#ppp?11:43
jarzynaalbo #mirkofm11:43
Hard_vardna mirku11:44
Hard_vardno.11:44
jarzynano.11:44
Hard_vardwidzisz, nawet tam voice dostałem!11:44
jarzynabardzo ładnie11:44
gjmDobra, cicho.11:44
jarzynaco cicho11:45
jarzynaja rozumiem że martwy kanał11:45
jarzynaa truposze też czasem muszą wstac z grobów rozprostować kości11:45
jarzyna( ͡° ͜ʖ ͡°)11:45
jarzynagjm: przyjdzie wsky torozrusza kanał11:46
jarzynaxD11:46
gjmstahp11:46
Hard_vardale obiad mi pachnie...11:47
=== wincyj_ is now known as wincyj

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!