/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/07/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger4hej derude!20:48
Ubuntubruger4jeg leder efter en habil python programmør der har kendskab til DSP - er der noget forum i dk?20:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!