/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/07/#ubuntu-nl.txt

=== JanC is now known as Guest36383
=== JanC_ is now known as JanC
wastedg'navond18:30
wastedgoogle brengt me er niet dus ik raadpleeg de pro's :)18:30
wastedkan ik een gebruiker aanmaken en de home map koppelen aan een partitie ?18:30
wastedeg.: ik deel een harde schijf in meerdere primaire partities18:31
wasteden ik wil 1 gebruiken als home voor een nieuw aan te maken gebruiker18:31
wastedzodat de home een enkele map is in plaats van een submap18:31
wastedeg.: /gebruiker in plaats van /schijf2/gebruiker18:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!