/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/07/#ubuntu-se.txt

grismannenOm jag vet namnet på en person som personen hade det för några år sedan, men inte kan hitta denne på Hitta.se/Eniro.se, hur ska jag bära mig åt för att få reda på vad deras nya namn är?03:47
Spookangrismannen: Har du deras adress/person nummer?06:10
grismannenSpookan: Gammal adress, ja.06:50
grismannenEj personnummer.06:50
Apachezgå till skattekontor å låna medborgarterminal09:19
=== yarre_ is now known as yarre

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!