/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/10/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger6Jeg har forsøgt og installere på en ældre maskine igår jeres 32 bit men uden held. Den har kørt Ubuntu tidligere  er der noget i vejen med versionen?08:18
Ubuntubruger6Øø08:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!