/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/10/#ubuntu-se.txt

larsemilvi pratade i annan kanal vilken ubuntu release det var som fick er att slänga ut alla andra os? barre leder med 5.04 och jag hade 5.1008:19
HeManJag har fortfarande inte slängt ut andra distros, men jag började med Ubuntu på 4.1009:07
HeManjag slutade dock köra andra OS i september 200009:08
Barrekörde också 4.10, men vågade inte avinstallera windows då HeMan09:14
bamsefarJAg har aldrig kört ubuntu.09:15
HeManjag körde Debian fram till det och var väldigt kritisk till sudo mot att ha ett eget root-lösen09:15
HeMan /ragekickban bamsefar09:15
HeMan:)09:15
bamsefarDet finns ju bra distros. ;)09:15
larsemilHeMan: jag har inte kört ubuntu på desktopet på ett år nu. Men det var ubuntu som gjorde linux på desktop enkelt.(enkelt var det väl inte i början precis,... men)09:18
HeManlarsemil: jag kör Ubuntu på min laptop, Fedora på hemma-desktop och Red Hat 7 på jobb-desktop09:19
larsemilrpm håller jag mig långt borta från. : D09:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!