/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/11/#ubuntu-fi.txt

hahloonko tietoo myykö joku suomessa sitä lehdissä mainittua Dell:iä Ubuntulla?19:10
ansahahlo, ostin Dustinhomesta19:13
hahlojoo se on aika lähelle suomalainen19:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!