/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/12/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger0Hej jeg har downloaded og har også fået Ubuntu op og køre men kan ikke få internettet til at virke. Har prøvet næsten alt21:59
Ubuntubruger0?22:00
Ubuntubruger7Hej22:09
Ubuntubruger9Er der nogen?22:22
Ubuntubruger9Mit problem er at jeg har installeret Ubuntu med succes men kan ikke finde nogen internet selvom jeg er lige ved siden af min router22:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!