/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/12/#ubuntu-se.txt

Zooklubbanötmix borde vara olagligt.09:50
Zooklubbaoch inte vanlgia nötter, typ super rostade specialnötter som bara specialbutiker har. låter fan som om någon tar sönder plast09:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!