/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/13/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger6hej hvordan installer jeg qubes os direkte på min hard disk22:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!