/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/13/#ubuntu-pk.txt

lubmil.t00:02
ChanSebaFri, 13 Jan 2017 01:02:26 CET00:02
lubmil.s00:02
ChanSebaSentencja na 13. dzień roku: „Cudze życie - tak daleko. (Antoine de Saint-Exupery)”00:02
lubmil.boblia 7,300:02
lubmil.biblia 7,300:03
ChanSebaIndexError: list index out of range (source unknown)00:03
lubmil.boblia Mt 7,300:03
lubmil.biblia Mt 7,300:03
ChanSeba Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?00:03
lubmil.tr :pl :en biblia00:03
ChanSebathe Bible00:03
lubmil.tr :pl :en  Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?00:04
ChanSeba What do you see the speck in your brother's eye and plank in your own eye you do not notice?00:04
=== lubmil is now known as lub`
=== lubmilk is now known as lubmil

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!