/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/13/#ubuntu-se.txt

HundLol09:00
HundNågon som har koll på varför Ellevio vill ha så mycket pengar av en när man har annat elbolag?09:01
BarreHund: har du roligt på arbetstid!?09:01
HundJag förstår att man inte kommer undan nätavgiften. Men dom ligger ju på nästan dubbla elräkningen?09:02
HundBarre: haha, alltid. ;P09:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!