/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/14/#ubuntu-pk.txt

lubmil.t23:00
ChanSebaSun, 15 Jan 2017 00:00:55 CET23:00
lubmil.tr :pl :en i już Niedziela.23:01
ChanSebaand already Sunday.23:01
* lubmil listens to: The Tremeloes - Once On A Sunday Morning23:01
lubmil.s23:08
ChanSebaSentencja na 15. dzień roku: „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. (Adam Mickiewicz)”23:08
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 15. dzień roku: ?Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. (Adam Mickiewicz)?23:08
ChanSebaProverb 15. day of the year: ?Politeness is not a science light and small. (Adam Mickiewicz)?23:08
lubmilhttp://www.wykop.pl/ramka/3553135/men-and-women-we-are-so-different/23:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!