/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/14/#ubuntu-se.txt

wildsvinethej vilket program för att konventera från olika filer till avi filer19:06
wildsvinet?????19:14
Barrewildsvinet: det kunde jag tala om för dig om du haft tålamod20:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!