/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/15/#ubuntu-no.txt

ubuntu|60242noen her?11:16
geirhakan tenkes, men kanalen her er ikke så aktiv lenger11:17
ubuntu|60242;)11:18
ubuntu|60242trykket på linux norge11:18
ubuntu|60242sin ububtu lastned11:19
ubuntu|60242er linken flyttet ?11:19
ubuntu|60242ftp://ftp.uninett.no/pub/linux/ISO-images/ubuntu/11:19
ubuntu|60242http://www.linux.no11:21
ubuntu|60242hvorfor er ikke kanalen aktiv lenger+11:21
geirhaja, ser ut til å være ftp://ftp.uninett.no/pub/linux/ubuntu-iso/ som er riktig nå11:22
ubuntu|60242har litt sånn at jeg må skirve fort og i segmenter hvis ike så glemmer jeg det11:22
geirhaMen tror ikke noen her har relasjon til linux.no11:23
ubuntu|60242er linux blit kjøpt opp?11:24
geirhahuh?11:25
ubuntu|60242ja eller det virker ikke så godt som det kanskje var11:26
ubuntu|60242uansett11:28
ubuntu|60242hvordan laster jeg ned dette?11:28
ubuntu|60242hvilke kanaler er mer aktive?11:31
geirha#ubuntu er veldig aktiv11:31
geirhaEr nå bare å gå til http://ubuntu.com for å laste ned ubuntu11:32
ubuntu|60242er du ekspert på nettverk og datamaskiner+11:34
geirhaVil ikke kalle meg ekspert i de domenene nei11:36
ubuntu|60242leg leter etter et forum hvor jeg kan komme meg nærmere det har du noen anelese?11:40
ubuntu|60242anelse11:40
geirha"datamaskiner" er veldig vidt, men for netverk finnes ##networking her på freenode.11:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!