/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/18/#ubuntu-se.txt

Barrebamsefar: mer regel än undantag06:48
* andol kan tänka sig att ställa en lagom lurig fråga, och sen stanna kvar och vänta på svar :-)06:54
Barreandol: du är så välkommen så, men räkna med att när du bootar om maskinen och tillfälligt lämnar kanalen så stormar svaren in.. :P06:57
andolBarre: https://irclogs.ubuntu.com/2017/01/18/%23ubuntu-se.html, ju!07:08
Barreandol: men vi svarar med PM! :P07:57
andolBarre: Ok, varför tar det en sådan tid med fetch från GitHub just nu?08:03
* Barre väntar med spänning på att andol skall logga ut så att vi kan klaga på att han inte är närvarande för det korrekta svaret08:05
andol:P08:06
Barredet är nått fel med mig.. undrar om jag är påväg att få hjärnblödning eller nått. :S08:06
andolVadnudå?08:08
Barreär som sockervadd i huvudet och jag har svårt att fokusera...08:11
andol1177?08:13
coffekärlek i luften08:15
=== Barre_ is now known as Barre
HundBarre: Hur har det gått för dig? :)18:29
=== larsemil_ is now known as larsemil

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!