/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/24/#ubuntu-pk.txt

lubmil.s10:34
ChanSebaSentencja na 24. dzień roku: „Tak jak medycyna nie przynosi żadnego pożytku, jeśli nie leczy chorób ciała, podobnie filozofia jest bezużyteczna, jeśli nie leczy cierpień duszy. (Porfiriusz)”10:34
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 24. dzień roku: ?Tak jak medycyna nie przynosi żadnego pożytku, jeśli nie leczy chorób ciała, podobnie filozofia jest bezużyteczna, jeśli nie leczy cierpień duszy. (Porfiriusz)?10:34
ChanSebaProverb 24. day of the year: ?As the medicine brings no benefit, if not cure diseases of the body, philosophy is useless if it cannot heal the suffering of the soul. (Sea)?10:34
=== lubmil is now known as lub`
throlResearcher-, u there ?23:01
lubmil.t23:17
ChanSebaWed, 25 Jan 2017 00:17:08 CET23:17
lubmil.s23:17
ChanSebaSentencja na 25. dzień roku: „Francuzi mówią szybko, a działają powoli (Voltaire)”23:17
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 25. dzień roku: ?Francuzi mówią szybko, a działają powoli (Voltaire)?23:17
ChanSebaProverb 25. day of the year: ?The French speak fast and act slow (Voltaire)?23:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!