/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/24/#ubuntu-se.txt

=== WildSoft_ is now known as WildSoft
peyamhej. DEt är jag Farbror Peyam16:54
peyamsåg ni våldtäckten på fb?16:54
peyamfifaaaan16:54
Barreatt titta på den är att delta i övergreppet!16:56
peyamsåg inte själva skiten16:57
peyamsåg bara den de la upp på flashback16:57
peyamEn afgan en armenier. den tredje vet jag inte var han kom ifrån16:58
peyamkvinnan var 30 år och snorungarna var 92, 96 och 9816:58
Barreta den här skitdiskussionen till flashback peyam16:58
peyamBarre, vad hänt med dej nu igen? har du mens?16:59
Barrevad har min potentiella menstration med det här att göra? Precis lika lite som att du för ovanstående diskussion i den kanalen! Alltså inget.17:00
peyamasså okej då17:00
Barretack17:01
peyamvsg booboo17:11
andolBarre: Tack.17:28
Barreandol: huh?18:09
andolBarre: Tack för att du sa till.18:13
Barreandol: ahhh.. np18:30
Hundhaha19:40
HundJag funderade vad du pratade om först. Men sedan kom jag på att jag har en ignore på honom.19:40
HundAtt han inte är bannad förvånad för mig.19:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!