/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/26/#ubuntu-se.txt

Apachezpeyam ensamkommande barn som är 92,96 och 98 bast?20:28
Apachezvore nog svenskt rekord i naivitet =)20:29
peyamTjena23:58
peyamngn som kan hjälpa mig?23:58
peyamstartade dator och xubuntu logo visades sen efter en sekund blev det svart skärm23:58
peyamnu är det så hela tiden23:58
peyamvad gör jag? jag är inne på ctrl+alt+f1 terminalen. så ingen mus ingen Ui nothing23:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!