/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/28/#ubuntu-cat.txt

Sergi_bon dia, sóc usuari habitual de windows perque no m'he atrevit a canviar,però ara m'han donat un ordinador amb windows xp i atés que haig d'actualitzar-ho m'he animat a provar,el problema és que no tinc conexió perque està desfasat,podeu assessorar-me de com ho haig de fer per treure windows xp i possar-me ubuntu? (per suposat  en català)08:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!