/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/29/#ubuntu-fi.txt

Talikkafmarkosu: vieläkö työskentelet Likiomassa ja onko teillä jotain pienempää keskusteluryhmää?15:27
Sm1thYTerve taas, tulin kysymään taas neuvoa, eli vedin huvikseni taas ClamTKn läpi, ja löytyi tämmöinen "/home/nimi/.cache/mozilla/firefox/firefox/default cache" ja Status on "PUA.Win.Trojan.Xored-1" Onko syytä huolestua tuosta?20:11
ninnnu"Win"20:13
ninnnujos kysyt internetiltä niin xored-1 näyttää yleiseltä false positivelta20:15
ninnnujoita PUA:t edelleen tuppaa olemaan20:15
Sm1thYHmm20:22
Sm1thYGooglettelen tässä kovasti, joku sanoo että on vaarallinen ja joku taas että ei20:27
Sm1thYPitäisikö kokeilla esim tätä? http://www.ubuntufree.com/how-to-install-avast-on-ubuntu/20:32
=== Wapsi_ is now known as Wapsi

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!