/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/29/#ubuntu-pl.txt

phoenix_mati75, na roundcube dziala z obecna konfiguracja dns06:45
mati75phoenix_: nie11:19
mati75roundcube odpytuje po localhost11:19
=== ifoo is now known as strucl
wincyjelo22:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!