/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/29/#ubuntu-se.txt

Apacheznån här som pysslat med att ladda ubuntu 16.10 livecd mha pxeboot men utan att använda nfs ?18:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!