/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/30/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger2KSOr her - er der nogen ?14:18
Ubuntubruger2Hvorfor virker min autostart af Skype14:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!