/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/30/#ubuntu-pl.txt

mateuszsiema, moj vps na arubie nie przepuszcza ruchu do packagist.org/composer.org, traceroute6 w ostatnim 3 skoku wskazuje na "o-0-1-v6.edge3.London1.Level3.net (2001:1900::4:7)  1.743 ms  1.721 ms  1.780 ms", czy ktos mial podobny problem?13:47
mati75wina usługodawcy13:50
mati75pisz do supportu13:50
mati75ping6 composer.org13:51
mati75ping: composer.org: Ta nazwa lub usługa jest nieznana13:51
mati75tak poza tym13:51
mateuszmoj blad, zle przepisalem, chodzilo oczywiscie o getcomposer.org13:52
BlessJahmateusz: http://downdetector.com/status/level3/map/14:35
BlessJahinternet się popsuł14:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!