/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/31/#ubuntu-se.txt

sptnxtinder, badoo, happn06:22
dagon_God morgon!07:20
dagon_Har ett litet bekymmer med en kundserver07:20
dagon_deras /boot är för liten07:20
dagon_och / är en VG som vi behöver dra ner size på07:20
dagon_(allt ligger på samma disk)07:20
dagon_vi har gjort lite försök med gparted live-cd men utan resultat07:21
dagon_hur gör vi det smidigast?07:21
coffedagon_,  är det en ny server ? eller en gammal  ?07:27
coffeom det är en gammal så har den troligen samlat på sig bootfilerna för gamla kernels. så en apt autoclean07:27
coffebör rensa upp07:27
coffe99% av gångerna så är inte heller /boot en LVM07:28
dagon_coffe: hyffsat ny, någon som klantat sig bara07:28
coffehur står är /boot ?07:28
dagon_nä, /boot är inte lvm, det är sant07:29
dagon_men resten av disken är :307:29
dagon_458MB är /boot på07:29
coffede ska du klara dig på07:29
coffebörja med kolla om de finns kernels du kan ta bort07:29
dagon_finns nog en som går att fimpa07:29
coffejag råkar ut för detta ofta att jag uppgradert å inte kört autoclean och då blir till slut boot full07:30
coffekan vara autoremove även07:30
dagon_hmm, bra där07:30
dagon_satt som en galning igår och svor på vmware-consolen :p07:30
dagon_ska testa det sen07:31
coffedo it :)07:35
Apachezvad ligger i din /boot då?09:52
Apachezta bort kernels du inte använder09:52
Apachez60 meg tar min ubuntu /boot09:52
Apachezdpkg l | grep -i kernel09:53
Apachezapt-get remove --purge <namn>09:53
coffeapt autoclean / autoremove känns lagom att göa10:03
coffe164M10:04
=== dzragon^ is now known as dzragon

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!