/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/02/03/#ubuntu-se.txt

HundHaha08:32
HundJag säger Weechat.08:33
HundDom har en relay-klient till Android också.08:33
coffevarför har dom tagit bort gui för justera mushjulshatigheten09:41
Barrehar de någonsin haft det?09:47
Barrenej, men i unity 8 så kommer det *fniss* https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gnome-control-center/+bug/124440/comments/8709:49
Barrecoffe: ^^09:49
coffeBarre,  jag har för mig de fanns innan i gnome09:49
Barreinte vad jag minns, fick ändra det i varje enskilld applikation, exempelvis about:config -> general.smoothScroll.mouseWheel  i firefox09:52
coffeman får vänta :)09:53
Hundcoffe: Jag använder xset.17:42
Hundxset m 0/017:43
HundFör att vara exakt. :P17:43
HundÄr det någon som har någon åsikt om Ms Office och LibreOffice? Hur står sig dom två mot varandra idag?17:51
Apachezasså ubuntu måste komma på ett bättre ord för "utlösare för paket"20:43
Apachezits just so... wrong! =)20:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!