/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/03/01/#ubuntu-cat.txt

AniolMartiBona nit!21:03
rafael_carrerashola, bon vespre21:03
rafael_carrerasun moment, que hem perdut el wagafo21:03
rafael_carrerasbé, el primer punt era Valoració de la trobada del MWC21:05
rafael_carrerasperò clar, no hem quedat21:05
rafael_carreras:-)21:05
wagafoBon nit, aquest punt és fàcil doncs21:05
rafael_carrerasel segon punt és Activitats per la no-Jam21:06
wagafoLlàstima que no puc ser-hi21:07
wagafoSi algú vol traduir ja passaré alguns paquets que aniria bé21:07
rafael_carreraswagafo: sí, passa'ns una llista21:08
AniolMartiJo miraré de millorar el tema miralls, tenen alguna cosa que no acaba de rutllar21:09
rafael_carrerasjo miraré de fer feina per la festa21:11
rafael_carrerasperò també vull traduir ni que sigui una mica21:11
rafael_carrerasbé, la cosa és treballar21:11
AniolMarti+121:11
wagafoSuposo que el Giorgio també pot ajudar amb les traduccions21:12
rafael_carrerassí, ell ha traduit en altres ocasions21:12
AniolMartiSi el mirall aconsegueix posar-me dels nervis també traduiré21:13
wagafoLi hauríem de dir al Josep que creï una entrada al meetup, qui sap si no ve algú altre21:13
rafael_carreras21:13
wagafoAl meetup som els segon grup amb més membres, sols després dels de Califòrnia i per molt poc,  i més que ubuntu-fr o ubuntu-es per exemple21:14
rafael_carrerascarai, no ho hagués dit mai21:14
AniolMartiI quasi cada dia rebo notificacions de gent que s'uneix!21:14
wagafoLlàstima que no es tradueixi en més gent col·laborant21:16
rafael_carrerasni gent a les festes21:16
wagafoAixò, son suposo usuaris d'Ubuntu però no apareixen per les activitats21:17
rafael_carrerassí, deuen ser21:17
rafael_carrerasbé, el tercer punt és Lloc per a la festa Zesty21:18
rafael_carrerasvaig parlar amb la gent de Soko Tech i volen que la fem allà21:19
rafael_carrerasaixí que hi anirem21:19
wagafoEstà bé, si vingués la mateixa gent que a la install ja estaria bé21:19
rafael_carrerastindran acabada la segona sala, em diuen21:19
wagafoSent a Barcelona, si fem una mica de difusió jo crec que hi haurà gent21:20
rafael_carrerasa veure si trobem ponents amb coses que estiguin bé21:20
AniolMartiVam dir de fer tallers no?21:20
wagafoA veure si omplim la graella, últimament ha costat força21:21
wagafoTenim la data fixada?21:21
rafael_carrerasno encara21:21
AniolMartiel primer seria fixar data i començar a demanar ponències21:22
AniolMartiAmb més temps potser s'anima més gent21:22
wagafoA més saber la data és important per no comprometre's a altres coses21:22
rafael_carrerasjo tinc apuntat el 13 de maig, provisional21:24
rafael_carrerassi us va bé, la proposo al Soko21:24
AniolMartiÉs festa major a Ripoll, però quin remei!21:24
AniolMartija em va bé21:24
wagafoA mi em va bé, rafael_carreras, però si li va millor a l'AniolMarti algun altre dia, es pot parlar amb els del Soko21:26
AniolMartiUn segon, pregunto a la meva mare si tenim previst marxar21:26
AniolMartiAmb 5 dies de festa potser vol aprofitar21:26
AniolMartiNop, no tenim previst anar enlloc. Així que em va bé21:27
wagafoDoncs a veure què diuen al Soko21:28
rafael_carrerasd'acord, els proposaré el 1321:29
wagafoVinga, he de marxar, si no hi ha més temes em retiro21:29
rafael_carrerasja estem, bona nit21:30
wagafoBona nit i fins la propera21:30
AniolMartiBona nit!21:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!