/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/03/12/#ubuntu-no.txt

ubuntu|39892Hva er den nyeste distroen?10:23
ubuntu|39892Jeg stoppet ved 16.0410:23
ducasseubuntu|39892: 16.10, 17.04 kommer neste måned.10:24
ubuntu|39892Ok10:24
ducasseubuntu|39892: 17.04 = april 2017, liksom10:24
ubuntu|39892Ok10:24
ducasseubuntu|39892: 6 måneder mellom hver release, to år mellom lts10:24
ubuntu|39892Har ikke tengt på hva tallene står for10:24
ubuntu|39892Jeg ønsker å installere ubuntu på en P4, er 10.10 for ny?10:27
ducasse10.10 er end of life, totalt usupportert og uten sikkerhets-patcher etc.10:28
=== ubuntu|39892 is now known as datateknikk
datateknikkVar ikke det jeg spurte om, jeg vet det, men er den for ny for en pentium 4?10:28
ducassejeg vil tro du kan kjøre nyere enn det.10:29
datateknikkOk, men 16.04 er for ny?10:29
ducassevet ikke, du kan bare prøve å boote installeren og se.10:31
hjddatateknikk: Pentium 4, er den 64-bit?10:32
datateknikkNei10:32
hjdVille uansett prøvd 16.04 som er nyeste LTS. Hvis det fungerer så er du sikret oppdateringer de neste fem årene.10:32
datateknikkHar 16.04 X8610:32
ducassedu vil ha 'i386'-imaget, ikke 'amd64'.10:33
hjdHusker det var noe diskusjon rundt nyere versjon av instruksjonssett for 32-bit prosessorer (i386 vs i586 vs i686), men husker ikke hvilket minium som kreves eller hva pentium 4 har støtte for10:33
Malinuxdet finnes 64-bits pentium 4 også.12:57
Malinuxhttps://no.m.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_4#12:58
geirha 14:46
RoyK 14:53
RoyKducasse: det er vel i486, vel… i386-støtta ble fjerna for noen år siden http://news.softpedia.com/news/Linux-Kernel-3-8-Says-Goodbye-to-i386-314293.shtml14:54
ducasseRoyK: imaget heter fremdeles i386. http://releases.ubuntu.com/yakkety/15:24
ducassedet samme med arkitekturen i repoene. hvorfor aner jeg ikke.15:27
RoyKskøy15:52
RoyKdet var ei solid blokk med kode som ble fjerna da de tok ut 80386-støtta15:52
RoyK(og - det var aldri en i386-prosessor, det var en 80386 - men så fikk ikke Intel lov til å varemerkebeskytte det navnet, siden det bare var et tall, så 80486 fikk navnet i486)15:53
ducassevar ikke pentium det første de beskyttet?15:54
ducassejeg vet ihvertfall de byttet fra x86 til pentium fordi de kunne beskytte ett navn, men ikke ett nummer.15:54
RoyKja, men jeg tror de prøvde seg med i48616:00
RoyKat det var grunnen til ikke å kalle den 8048616:00
ducassestemmer sikkert, det. det var ihvertfall enkelt å holde styr på hva som var hva den gangen :)16:08
ducassebtw, noen som vet om det er noen forskjell på zfs.ko som ligger i kernel-pakkene nå og zfs-dkms? begge er 0.6.5.8...16:10
RoyKhm - aner ikke16:17
RoyKvisste ikke at zfs.ko lå i kjernepakkene nå16:18
ducassefra og med 15.10 iirc.16:19
RoyKok16:42
=== Mathsterk is now known as Mathias

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!