/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/03/12/#ubuntu-se.txt

Apacheznja08:17
Apachezom du "förankrat" en idé så kommer dom som bestämmer att ge sitt stöd till din idé08:17
Apachez"förankring" kan du läsa in som muta, låta saker komma rätt väg så att stolpskott som annars ser sig förbisedda och pga det säger nej till din idé kan fås att tro att idéen är deras egen osv08:18
magnus_hej...nån inne idag? jag har problem med installation, av att få grub på plats. jag kör boot-repair från ett USB-minne men den klagar över att det inte är i EFI-mode09:01
magnus_nån som vet hur jag ska göra?09:02
=== Barre_ is now known as Barre
=== madbear_ is now known as nadbear
=== nadbear is now known as madbear

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!