/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/05/24/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger9Hej. Er der en der kan hjælpe mig med at få installeret Ubuntu?06:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!