/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/05/24/#ubuntu-se.txt

HundHar alla gått över till Windows eller? :P13:20
HeManNope13:28
HeManHar ju fullt upp att googla upp dina tangentbord!13:28
SpookanHund: Never in my life! :P13:30
HundHeMan: haha! Så du gillar dem?13:30
HundSpookan: Det är bra. :D13:31
HeManHund: jo13:31
HeManHund: men jag är inte riktigt där än13:31
SpookanHund: Själv då?13:31
HundAh! Det kommer snart nog ska du se. :D Oväntat fängslande hobby.13:32
HundSpookan: Jag kör med Arch och Ubuntu. :) Har Windows på en virtuell maskin, men den använder jag ungefär 1 gång om året när jag behöver förnya mitt BankID på telefonen.13:32
SpookanHund: Fan skaffa Mac så slipper du sånna bekymmer. :P13:33
HundPfft!13:33
HeManHund: det går ju bra att köra både Ubuntu och Arch på en Mac!13:34
HeManeller "bra" i alla fall13:34
HundDet skulle aldrig falla mig in att köpa en Mac. Det kostar mer än det smakar för mig.13:35
HundJag bygger mina egna datorer. Bra pris, jag vet vad jag får och jag får det så som jag vill ha det.13:36
SpookanOrka ;)13:36
HeManJag hade en barebone-laptop en gång13:36
HeManKoden som styrde fläktarna var helt vansinnig13:36
HeManOm CPUn var kallare än 19 grader så kunde den tänka sig att stänga av fläktarna13:37
HundSpookan: Orka Mac! ;P13:37
HeManDen gick inte ens ner så lågt om man satt ute på vintern...13:37
HundHeMan: Okej. :)13:37
Hundhaha13:37
HeManOch det var ok att fläkten lät 65 dB!13:38
HundMina öron hade ramlat av.13:39
HeManjag "casemoddade" den och monterade en brytare för fläkten14:06
HeManSå jag kunde stänga av den för hand14:06
HundAh. :)14:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!