/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/09/04/#ubuntu-fi.txt

TalikkaOli kaverilla ongelmia ubuntu Matella kirjautua kotiverkkoon. Avoimeen wlaniin kyllä onnistui.13:42
puhurimikä wlan-kortti? Joillain kortti/kernel/networkmanager/WlanAP-kombinaatioilla olen itse törmännyt autentikointiongelmiin13:45
puhurivoinut kokeilla modprobe -r ajuri; sleep 5; modprobe ajuri13:45
=== hiippariXX is now known as hiippariX

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!