/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/09/15/#ubuntu-nl.txt

remyg'morgen09:05
remyis er iemand die mij een beetje kan helpen met de BT instalatie van mijn bleutooth-keyboard?13:16
oerhekswat lukt er niet dan?13:38
oerheksclick discover, add, pincode, hopla13:38
remyHIJ DOET HET !!!!13:42
remydank je oerheks13:42
oerheks:-D13:43
oerhekslinux is niet leuk meer, zo eenvoudig13:43
oerheksvroeger .. toen moest je nog wat zelf prutsen :-(13:43
lordievaderLeuk video drivers installeren zonder X? Of bedoel je wat anders?13:46
oerheksvideodrivers was een probleem, en soms geluid, de juiste alsa instelling13:46
oerheksv.a. 2003 gebprobeert een geweldige soundblaster !live te gebruiken, was geen pretje13:47
oerheksik heb hem nog, dubbele kaart met zoveel aansluitingen dat ik moet googlen wat ze betekenen13:48
remyja dat kosttemij ook een heel weekend ..t geluid13:48
lordievaderOh god, de eerste paar versies van PA. Wat een ramp was dat.13:49
lordievaderEn toen dacht je even leuk Jack uit te proberen :(13:49
oerheksZelfs dat lukte niet echt :-(13:50
oerheksmaar goed, linux is echt volwassen geworden13:50
lordievaderDat kun je wel zeggen.13:51
oerheks( me broer kan een canoscan op windows 10 niet installeren zonder een download)13:51
oerheks:-D13:51
JanClordievader: bedoel je PA als in PolypAudio?14:54
lordievaderDacht dat het toen al gerenamed was naar Pulseaudio.14:58
remyn5415:18
JanCeerste tests met PolypAudio-by-default waren vóór PulseAudio, maar zijn voor de release teruggedraaid; paar jaar later is PulseAudio alsnog default geworden15:21
JanCen eigenlijk werkte het al redelijk in de PolypAudio-tijd (toch zeker beter dan ESD, wat het verving...)15:23
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!